تبلیغات
جدول و نتایج لیگ برتر ایران - مطالب لیگ برتر 91/90
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

جدول و نتایج لیگ برتر ایران
 

به وبلاگ من خوش آمدید
 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته سی و چهارم

*

جمعه 22/02/1391

*

فولاد                             1-2               پرسپولیس

داماش گیلان                 2-1               شهرداری تبریز

تراکتور سازی               2-0                ملوان

فجر سپاسی                0-0               صبای قم

راه آهن                          4-1               شاهین بوشهر

مس کرمان                    2-0               ذوب آهن

سپاهان                         0-0               مس سرچشمه

سایپا                              2-2               صنعت نفت

استقلال                         3-0               نفت تهران

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 8 اردیبهشت 1391 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته سی و سوم

*

یکشنبه 17/02/1391

*

پرسپولیس                    3-4               راه آهن

نفت تهران                     1-0               داماش گیلان

ملوان                             2-0               فولاد

شهرداری تبریز             0-0                فجر سپاسی

شاهین بوشهر              2-2               سایپا

صبای قم                        1-1               مس کرمان

مس سرچشمه             0-0               تراکتور سازی

ذوب آهن                        0-0              سپاهان

صنعت نفت                     1-2               استقلال

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 اردیبهشت 1391 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته سی و دوم

*

پنجشنبه 07/02/1391

*

تراکتور سازی                4-1               پرسپولیس

سپاهان                         2-0              شاهین بوشهر

*

جمعه 08/02/1391

*

داماش گیلان                0-0                صبای قم

سایپا                             1-1                ملوان

فجر سپاسی                0-0                ذوب آهن

مس کرمان                   4-1                مس سرچشمه

راه آهن                         0-0                فولاد

صنعت نفت                    2-1                نفت تهران

استقلال                         0-0               شهرداری تبریز

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 25 فروردین 1391 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته سی و یکم

*

جمعه 01/02/1391

*

شهرداری تبریز              2-1              صنعت نفت

*

شنبه 02/02/1391

*

ملوان                             0-0               مس کرمان

مس سرچشمه            1-0                فجر سپاسی

صبای قم                       0-0                نفت تهران

پرسپولیس                    2-4                سایپا

*

یکشنبه 03/02/1391

*

راه آهن                          0-1              تراکتور سازی

ذوب آهن                        0-0              داماش گیلان

فولاد                               1-2              سپاهان

شاهین بوشهر               1-1              استقلال

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 20 فروردین 1391 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته سی ام

*

پنجشنبه 24/01/1391

*

سپاهان                           1-1              پرسپولیس

*

جمعه 25/01/1391

*

صنعت نفت                     1-1               ذوب آهن

سایپا                              0-1                راه آهن

تراکتور سازی                2-0                فولاد

نفت تهران                      0-0                شهرداری تبریز

داماش گیلان                  2-1                مس سرچشمه

فجر سپاسی                  2-0                ملوان

مس کرمان                     3-2                شاهین بوشهر

استقلال                          3-0                صبای قم

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 7 فروردین 1391 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته بیست و نهم

*

جمعه 18/01/1391

*

تراکتور سازی                 0-0               فجر سپاسی

راه آهن                           2-0               مس کرمان

فولاد                                1-2               سایپا

*

شنبه 19/01/1391

*

ملوان                              3-4               سپاهان

شاهین بوشهر               1-0               نفت تهران

صبای قم                         2-2               صنعت نفت

*

یکشنبه 20/01/1391

*

ذوب آهن                         2-2               شهرداری تبریز

مس سرچشمه              1-3               استقلال

پرسپولیس                     1-2                داماش گیلان  ( 3-0 به نفع داماش گیلان اعلام شد)

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 22 اسفند 1390 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته بیست و هشتم

*

جمعه 26/12/1390

*

نفت تهران                      0-3               پرسپولیس

*

شنبه 27/12/1390

*

داماش گیلان                  0-0                ملوان        معوقه   جمعه 04/01/1391

شهرداری تبریز               1-3               صبای قم   معوقه   پنجشنبه 10/01/1391

مس کرمان                     1-1                فولاد

سایپا                               0-1                تراکتور سازی

صنعت نفت                      2-0                مس سرچشمه

سپاهان                           3-2                راه آهن

*

شنبه 05/01/1391

*

استقلال                          2-2               ذوب آهن

*

پنجشنبه 10/01/1391

*

فجر سپاسی                 1-0               شاهین بوشهر

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 بهمن 1390 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته بیست و هفتم

*

جمعه 19/12/1390

*

مس سرچشمه              1-2               نفت تهران

فولاد                                1-1               داماش گیلان

ملوان                               1-0               شهرداری تبریز

سایپا                                5-0               فجر سپاسی

*

شنبه 20/12/1390

*

شاهین بوشهر               1-1                صنعت نفت

ذوب آهن                        2-1                صبای قم

راه آهن                          2-2                استقلال

*

دو شنبه 22/12/1390

*

تراکتور سازی                1-0               سپاهان

پرسپولیس                     1-1              مس کرمان

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 بهمن 1390 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته بیست و ششم

*

سه شنبه 25/11/1390

*

شهرداری تبریز               1-1               مس سرچشمه

سپاهان                           2-1               سایپا

صنعت نفت                       2-1               راه آهن

*

چهار شنبه 26/11/1390

*

صبای قم                         2-2               پرسپولیس

داماش گیلان                   0-0               شاهین بوشهر

فجر سپاسی                   2-1               فولاد

مس کرمان                      1-0               تراکتور سازی

نفت تهران                        0-1               ذوب آهن

*

چهار شنبه 09/01/1391

*

استقلال                            1-0             ملوان

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 14 بهمن 1390 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته بیست و پنجم

*

دو شنبه 17/11/1390

*

مس سرچشمه              0-0               ذوب آهن

سایپا                               2-2               استقلال

*

سه شنبه 18/11/1390

*

شاهین بوشهر                2-2              شهرداری تبریز

پرسپولیس                      2-3               فجر سپاسی

*

چهار شنبه 19/11/1390

*

ملوان                               0-1               نفت تهران

سپاهان                           4-0               مس کرمان

تراکتور سازی                  4-1               صنعت نفت

*

پنجشنبه 20/11/1390

*

راه آهن                           0-1               داماش گیلان

فولاد                                3-0               صبای قم

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 9 بهمن 1390 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته بیست و چهارم

*

پنجشنبه 13/11/1390

*

مس کرمان                     1-0               سایپا

صبای قم                         3-1               مس سرچشمه

ذوب آهن                         1-0               شاهین بوشهر

استقلال                           2-3               پرسپولیس

*

جمعه 14/11/1390

*

شهرداری تبریز               1-1               فولاد

داماش گیلان                   0-1               سپاهان

نفت تهران                       1-1               تراکتور سازی

فجر سپاسی                  1-2               راه آهن

صنعت نفت                      1-2               ملوان

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 بهمن 1390 توسط نامداری

*

نتایج مسابقات لیگ برتر ایران در هفته بیست و سوم

*

یکشنبه 09/11/1390

*

مس کرمان                     2-2               داماش گیلان

سپاهان                          1-0               فجر سپاسی

ملوان                              1-0               صبای قم

راه آهن                           2-1               شهرداری تبریز

سایپا                               0-0               نفت تهران

تراکتور سازی                 0-2               استقلال

فولاد                                2-0               صنعت نفت

شاهین بوشهر                1-0              مس سرچشمه

پرسپولیس                      0-0               ذوب آهن

*

طبقه بندی: لیگ برتر 91/90، 
.: Weblog Themes By Pichak :.


(تعداد کل صفحات:3)      1   2   3  

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگقالب وبلاگ